Zasady bezpieczenstwa w swietlicy

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wykorzystywane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć ponad zawarte dodatkowe informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i dostarczać na ilość jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.