Zagrozenie wybuchem i ich strefy wystepowania

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/Elzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2010 roku, każde przedsiębiorstwo ma obowiązek dokonania oceny zagrożenia przeciwpożarowego budynków i obiektów, a także terenów należących do niego. Ma ono na celu ochronę pracowników zatrudnionych w zakładzie.

strefy zagrożenia wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/03/ochrona-przed-wybuchem-pylow.jpg

Ocena niebezpieczeństwa

Potrzebne jest, aby prace związane z wykonaniem zaleceń rozporządzenia wykonane były w sposób fachowy i kompetencyjny, z tego właśnie powodu dobrze jest powierzyć to zadanie firmie profesjonalnie zajmującej się tego typu pracami. Całościowa ocena niebezpieczeństwa, miejsc grożących wybuchem i wyznaczanie stref występowania takiego zagrożenia, to główne cele wykonawców takiego zamówienia.

Niebezpieczeństwa związane z możliwością wystąpienia wybuchu mają ścisły związek z substancjami, jakie przetwarzane są w zakładzie, materiałami używanymi w czasie procesu technologicznego, systemami ochronnymi maszyn i ich podzespołów. Substancje i materiały używane w procesie mogą ulegać spalaniu w powietrzu, towarzyszy im zawsze wytwarzanie dużych ilości ciepła, mogą również mieć wpływ na wzrost ciśnienia i uwolnienie materiałów niebezpiecznych. Wybuch jest samo podtrzymującym rozprzestrzenianiem się obszaru działania.

Strefy zagrożenia wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/03/cukrownia-po-wybuchu-pylu-cukrowego.jpg

Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem określane są na podstawie częstotliwości i długości okresu występowania groźnej atmosfery wybuchowej. Stosowane są trzy sposoby oznakowania tych stref.

Strefa zero – gdzie występowanie zagrożeń wybuchem i spowodowane jest mieszaniną substancji palnych z powietrzem, w tym przypadku występuje zagrożenie stałe, częste lub przez dłuższy okres.

Strefa jeden – określa, że zagrożenie może wystąpić w czasie normalnego działania.

Strefa dwa – to obszar gdzie nie ma zagrożenia w czasie naturalnego działania, a nawet jak wystąpi zagrożenie jest ono krótkotrwałe.

Zobacz również: http://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-proszkow/separatory-magnetyczne/