Urzadzenia do pracy w strefie zagrozenia wybuchem

Najczęstszą przyczyną wypadków jest nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz nadmierny pośpiech w wykonywaniu pracy. Częste szkolenia BHP dla pracowników usuwają wiele nieprzyjemności z życia każdego pracodawcy. Ważne jest także stosowanie odpowiednich urządzeń oraz narzędzi w strefach zagrożenia bezpieczeństwa i życia.


Urządzenia Ex, są produktami o specjalnym oznaczeniu zabezpieczenia przeciwwybuchowego stosowanego dla urządzeń i systemów ochronnych oraz ich części i podzespołów. Urządzenia z tym oznaczeniem są szczególnie ważne w środowisku pracy górnika, dystrybutora na stacji paliw, pracownika różnorodnych fabryk oraz straży pożarnej. Ważne jest, aby osoby pracujące w strefie zagrożenia wybuchem posługiwały się urządzeniami przeznaczonymi do tego. Normy dla tych urządzeń wzięły się z wprowadzenia do Polski dyrektywy ATEKS, będącej dyrektywą “nowego podejścia”, określającą wymagania wobec producentów dotyczących likwidacji potencjalnych zagrożeń produktu przed wprowadzeniem go na rynek.
Używanie złych urządzeń, tanich zamienników azjatyckich firm jest pogwałceniem norm BHP. Tylko urządzenia o określonym przez normy PN-EN 60079, PN-EN 13463 oraz ich pochodnych spełniają wymagania ochrony przeciwwybuchowej.
Jest wiele klas temperaturowych dla urządzeń i każda z nich jest związana zapłonem, bądź topnieniem określonych substancji. Klasy te to: T1 – 450°C,T2 – 350°C, T3 – 200°C, T4 – 135°, CT5 – 100°, CT6 – 85°C. Są one związane głównie z zapłonem pyłu węglowego – 150°C, dla którego urządzenia są maksymalnie kategorii temperaturowej T4. Najwyższa temperatura 450°C, jest przeznaczona dla urządzeń gdzie osadzenie się warstwy pyłu jest wykluczone (na przykład przez uszczelnienie lub przewietrzanie), pod warunkiem że rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni będzie występowała w oznakowaniu urządzenia. Pamiętaj, że pył węglowy to także i sadza, dlatego zawsze stosuj się do norm bhp.