Tlumaczenie literackie cennik

Jestem tłumaczem, tworzę na wielu innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak i osiągam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja działalność to rozumienie tekstu, z normy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one wiele radości.

Przygotowanie i koncentracja Jak mam wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najważniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Istotny jest ponieważ nie tylko dobry przekład, tylko i oddanie walorów literackich. To skomplikowane zadanie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Kiedy przejawia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie szczęście i radość prawie naprawdę wielką, jakbym jedna była autorką tego artykułu. Są właśnie takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, pomimo tego, iż są literackie. Działa to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka cena takiego artykułu jest praktycznie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Praktyka w zakładu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo wnikliwie i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Czasem istnieje ostatnie trudne, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do kraju. Zdarza się, że muszę odłożyć tekst na jakiś do szuflady i powrócić do niego później. W bezpośredniej książce doceniam toż, że mogę ją działać, przebywając w domu. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a nowoczesna technika wydaje mi do tego wszelkie niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, i internet zezwala na badanie dużo informacji. Jednak funkcjonując w zakładzie, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem działalność w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor także indywidualne zadania pracować jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest obowiązujące oraz do wszelkiego powinien wyjść z opinią, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: