Tlumacz literatury

Rozumienia to oferowanie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Ważna je podzielić na pisemne oraz ustne. Tłumaczenia pisemne przenoszą się przede każdym do przekazywania treści tekstu, który jest zapisany. Czasem także uczy się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki typ przekładu jest rozciągnięty w ciągu i bogata zastosować  różnych porad jak np. słownik. Tłumaczenia te określają się olbrzymią dokładnością a piekielnie dobrą kondycją.

Tłumaczenia ustne są tu i teraz, na bieżąco, z tymi osobami zaś w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc jednakże w takiej formie, należy prowadzić więc ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te pierwsze to wpływania równoczesne, czyli takie, że przeżywają się w ścisłej kabinie, przez która widać przemawiającego. Urządzenie toż nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie uważa też swego dostępu z tłumaczem. Nie wolno też poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny pragnie brać duży refleks i stanowić odporny na stres. Do drugiej grup należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent zrealizuje swoje wystąpienie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często również sporządza notatki. Po skończeniu, lub w terminie luki w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu pożądanym. Tłumaczenie konsekutywne ogranicza się do selekcji najważniejszych porady oraz dania kwintesencji danego stanowiska. Tłumaczenia takie ćwiczone są przeważnie podczas publicznych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne wymienia się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny istnieje w stanie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze często sięgają specjalny system notatek, wiążący się ze specjalnych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Nie jest istotne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale konkretnej informacji. Pozwalają one potem odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a dodatkowo tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo wyczerpującą pracą, która potrzebuje dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem pracy, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.