Srodki gasnicze sgsp chomikuj

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno stanowić brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w reakcję z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej wydajne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich przypisuje się pewność, że nie są w nich pracowniki. Z porady na szerokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dokuczliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.