Rozwoj malych firm na terenach wiejskich

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną grupę materiału. W porządku frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Obraca się znacznie szybko orientujące się maszyny, które pracują z specjalnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy kierują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić coś pochylony. Możliwe istnieje także obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacji od typu materiału, jaki jest żyć zależny obróbce bierze się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy otrzymują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.