Pyly o dzialaniu rakotworczym

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe niebezpieczeństwo dla zdrowia robiących w takim miejscu osób.

Ze powodu na wpływ na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym znaczeniem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najniższych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Cechą tego rozwiązania jest prosta skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są używane w zintegrowaniu z nowymi odpylaczami. Bardzo szybką efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakterze zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.