Przeklad literacki

elzab mini e

Jestem tłumaczem, chodzę na dużo różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i cieszę się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja działalność to tłumaczenie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo dają mi one wiele radości.

Zainteresowanie i koncentracja Kiedy planuję wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest to dla mnie tekst. Ważny jest ponieważ nie tylko dobry przekład, jednak także oddanie walorów literackich. To ważne zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy przedstawia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie dobro i satysfakcję prawie tak ważną, jakbym jedna była autorką tego artykułu. Są właśnie takie teksty, których rozumienie nie sprawia mi radości, pomimo tego, że są literackie. Wynika to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego dokumentu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Praktyka w zakładu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo pilnie i zależy mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Czasem jest zatem ciężkie, niemniej nigdy się nie poddaję i walczę do tyłu. Zdarza się, że muszę odłożyć artykuł na jeden do szuflady i wrócić do niego później. W prywatnej książki lubię toż, że mogę ją spełniać, używając w budynku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a ta technika wydaje mi do tego wszelkie potrzebne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, i internet pozwala na badanie wielu informacji. Jednak postępując w zakładzie, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem rola w lokalu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie dobry rygor także prywatne stanowiska wykonywać jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest obowiązujące również do każdego trzeba wyjść z uwagą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: