Programowanie towaru na kasie fiskalnej

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, wyznaczono zasady programowania towaru na kasie fiskalnej. Sprecyzowano, jakie dane muszą znajdować się na wydawanym klientom paragonie wydrukowanym z drukarki fiskalnej novitus bono e. Odpowiednie programowanie towaru na kasie fiskalnej to zatem wymóg prawny. Mimo to, często jeszcze można spotkać kasy fiskalne nieprawidłowo zaprogramowane. Wynika to z tego, że niegdyś przepisy pozwalały sprzedawać po tak zwanych grupach towarowych, a nie po konkretnych, jednostkowych produktach. Wielu do dziś przedsiębiorców nie dokonało przeprogramowania swoich kas, zatem sprzedaż prowadzona jest w nieprawidłowy sposób.

Wracając jednak do kwestii tego, co musi zawierać paragon fiskalny, to od strony prawnej, zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 pkt 6, wymagane są na nim następujące informacje:
– imię i nazwisko oraz nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, bądź adres siedziby głównej w przypadku kilku miejsc sprzedaży,
– NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),
– datę godzinę sprzedaży (co do minuty),
– nr wydruku,
– numer paragonu,
– nazwę sprzedanego towaru/usługi,
– cenę jednostkową towaru/usługi,
– ilość oraz wartość sprzedaży,
– wartość sprzedaży i kwoty podatku według określonych stawek,
– wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
– kwotę podatku,
– należną kwotę,
– numer kasy i oznaczenie kasjera w sytuacji, gdy dysponujemy większą ilością stanowisk kasowych,
– logo fiskalne wraz z unikatowym numerem pamięci fiskalnej.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program-gastro-szef/

Tylko tak wystawiony paragon świadczy o prawidłowo dokonanej transakcji kupna – sprzedaży. Dlatego warto zastanowić się, jak zinterpretować zwrot “nazwa towaru”. Przepisy bowiem dokładnie nie określają jakie należy stosować nazewnictwo. Jednak określając towar trzeba zrobić to w taki sposób, aby zastosowana nazwa jednoznacznie oznaczała dany produkt. Kupujący nie powinien mieć trudności z interpretacją otrzymanego paragonu fiskalnego. Nazwa towaru/usługi musi odnosić się do jednostkowego produktu i nabywca nie powinien mieć problemu z jego identyfikacją na paragonie. Określenie grupy asortymentu nie jest zatem wystarczające.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl