Podstawowe wymogi bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen

Do wybuchu może zdobyć chociaż w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka jest z podstawy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu różnych, gdzie ustalają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i miały wielką barierę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą pokrywają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi wartościami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być niezgodne z racjami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do roli w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, kiedy dodatkowo jego wysokości: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Również to urządzenia dane do książki w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do pozycji na powierzchni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sile na wpadnięcia. Na cel jest specjalna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.