Odpylacz adm

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) stoi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla małych oraz ogromnych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przekazywane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w okresie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co pozwala, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest wygodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego funkcji (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).