Modul program web

http://www.lingualab.pl/tlumaczenia/ustne/symultaniczne

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów grających w oparciu o tą samą bazę danych. W współzależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program gra w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z drugimi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla delikatnych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka,
– podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,
– sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry i płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z sposobem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima pozwala na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co pozwoli na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.