Kasa fiskalna farex

To poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania pracy z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną pracę stosują do głów fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz proste - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem używania kasy, związane są oraz z ulgą, jaką ważna osiągnąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też myśleć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły dane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.