Instytut psychiatrii i neurologii f6

Jedną z konkretnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest otrzymujący się już w Stolicy, otwarty w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym niezwykłego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w rozmiarze badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasie kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obszarze tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują efektywne oraz daleko atrakcyjne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i realizowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z niemałymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i dania komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją rolę działania z powodzie do końca.