Gry w gaszenie pozarow samolotem

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej.
Parę odnosi się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wówczas być pomieszczenia szczelne.
Para jako sposób gaśniczy tzw. “steam fire extinguishing” na otwartych powierzchniach nie że żyć wykorzystana, ze względu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

http://erp.polkas.pl/handel-internetowy-rozwiazania-e-commerce-a-nowe-kierunki-w-biznesie/Rozwiązania e-commerce a nowe kierunki w biznesie | Systemy ERP | POLKAS

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest nieco skuteczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których stosuje się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.
Ten zabieg gaśniczy bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być też wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym dużo silne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.