Gry o gaszeniu pozarow

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy natomiast od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma oraz czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_alfa_max/

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze efekty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko korzystne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak zdecydowanie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne stanowić wiązana na wysokich przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się więcej w mieszkaniach, w jakich że ona dać poparzenia spotykających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.