Dziecko traci wlosy

Szybkie tłumienie wybuchu więcej w jego pierwszym etapie rozpowszechniania, jest dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w jakich wybuch jest znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zawartej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w narzędziach to pewien z podstawowych czynników, który pomaga uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu ogranicza się powstawanie zniszczeń w instalacji, ogranicza się czas postojów, ale przede każdym podnosi się bezpieczeństwo ludzi. System HRD stosowany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek oraz wielu podobnych urządzeń przemysłowych.
Każdy system, aby działał poprawnie i łatwo, powinien układać się ze specjalistycznych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne zamontowane w organizacjach natomiast w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.
Sposób działania polega na pomiarze i wykorzystywaniu wskazań i silnej i dobrej reakcji. Wykrycie wybuchu przeprowadza się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czyli w postaci, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie kierowana jest reklama do centrali zarządzającej, która gwarantuje za przetworzenie reklam również w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu podejmowania poprzez system sterujący następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co działa bardzo intensywnym i skutecznym stłumieniem wybuchu. Najważniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który od czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony istnieje w milisekundach.