Dyrektywa unijna 93 13

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć przeprowadzone przez całe produkty, jakie są przeznaczone do skorzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest uzależnione z zastosowaniem dowolnego towaru w rozmiarach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współprace z częściami atex oraz za dostosowanie danego towaru do ostatnich reguł. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które otrzymują się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi wówczas dziedzinę, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą więc być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, jak duża część energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który stanowi wielkie ryzyko dla życia oraz zdrowia ludzkiego.