Czym jest oprogramowanie erp

Oprogramowanie ERP jest aplikacją, dzięki której możemy zarządzać czy planować zasobami przedsiębiorstwa. Ujednolica oraz tworzy interaktywne środowisko, które wspomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwo czy organizację. ERP analizuje procesy powiązane z rachunkowością finansową, zasobami pracowników, produkcją dóbr i usług, aktualnym stanem magazynowym, złożonymi zamówieniami oraz monitoruje jakość dóbr i usług.

Oprogramowanie może być wykorzystywane w przedsiębiorstwach usługowych, dystrybucyjnych oraz produkcyjnych. Zarówno w produkcji zleceniowej (wytwarzanie dóbr na zlecenie), inżynieryjnej (wytwarzanie i konstrukcja dóbr), procesowej (łączenie, rozdzielania, formowanie, inne reakcje chemiczne z użyciem dóbr) oraz usługowej i dystrybucyjnej (świadczenie usług, ich zakup i sprzedaż). Program obniża koszty poprzez wydajna kalkulację opłacalności zakupów, ponieważ skutecznie analizuje i zarządza zasobami magazynowymi. ERP przyczynia się do wzrostu wydajności dzięki skróceniu czasu prawidłowego planowania i wykorzystania zasobów. Dzięki systemowi ERP stan finansów, danego przedsiębiorstwa, jest monitorowany na bieżąco, zarówno należności jak i zobowiązania. Oprogramowanie ma swoje zastosowanie nie tylko w sferze finansów i przedsiębiorczości. Jest również stosowany z powodzeniem w handlu, przemyśle rolniczym i mleczarskim, ogrodnictwie czy też w placówkach naukowo-badawczych. Zaletą systemu są jego mniejsze koszty utrzymania, ponieważ cała aplikacja mieści się na serwerze i jest wykonana w technologii trójwarstwowej. Oprogramowanie ERP wykorzystuje bazę relacyjną Oracle11g o największym stopniu bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy być spokojni o bezpieczeństwo dostępu do danych. Wszystkie informacje firmowe znajdują się w jednej wspólnej bazie danych, więc nie potrzebujemy innych licznych programów czy dodatkowych aplikacji. Dzięki oferowanym przez oprogramowanie możliwościom, nie ma konieczności wprowadzania kilkakrotnie tych samych danych. Z gotowych baz danych mogą korzystać wszyscy uprawnieni do tego użytkownicy.