Certyfikat jezykowy wikipedia

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do spełnienia są te każące nie tylko bardzo pozytywnej praktyk języka obcego, lecz również specjalistycznej wiedzy z określonego obszaru. Do spowodowania tego rodzaju tłumaczenia punktem wyjścia jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-dokumentow

Jednym z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów często o tematyce medycznej, ale dodatkowo w obrębie dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji zapewne stanowić na przykład publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w korporacji medycznej bądź i podręcznik na potrzeby studiów lekarskich.
W niniejszego standardu specjalistycznych tłumaczeniach bardzo istotną funkcję pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje zwykle są powodowane nie przez tłumaczy, a lekarzy z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz interesujący się przekładami z obszaru medycyny może też być podwójne wykształcenie i oprócz skończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, a nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w zakresie tematyki, którą porusza tekst źródłowy leży na pierwszym miejscu, gdyż wtedy ona przyjmuje o późniejszym rzetelnym przekładzie tekstu.
Z uwagi na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst sugeruje się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W kierunku analizy poprawności tekstu docelowego można przygotować głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w której wpaja się do druku zmiany na platformie stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której tekst jest sprawdzany między innymi pod kątem poprawności zastosowanej w nim terminologii. Zanim finalny tekst przybędzie do rąk mężczyznę jest wychowywany przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest zatem skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym dużej systematyczności i stuprocentowo profesjonalnego podejścia ze perspektywy sprawiającego je składu.